ARDIS Optimization - Stoilas CAD&Design

FROM DESIGN TO PRODUCTION
________________________________________________________________
Go to content
το πλέον κορυφαίο πρόγραμμα
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΠΩΝ

Τώρα σε πλήρες ελληνικό περιβάλλον και με κάθετη υποστήριξη από την EMPHASYS.

Η χρήση του ARDIS σήμερα σε πάνω από 6500 επιχειρήσεις παγκοσμίως το καθιστά ως το καλύτερο πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών.
Από απλές μέχρι σύνθετες εφαρμογές. Από ατομικές επιχειρήσεις μέχρι και εταιρείες με ειδίκευση στις κοπές και διαχείριση μεγάλου όγκου υλικών.

Σε μία ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής το λογισμικό ARDIS μπορεί να γίνει το κλειδί για την επιτυχία.

Χρησιμοποιείται σήμερα στους εξής βιομηχανικούς κλάδους:

 • Εργαστήρια – Βιομηχανίες ξυλουργικών κατασκευών

 • Εργαστήρια – Βιομηχανίες κατασκευής ερμαρίων (κουζίνα, ντουλάπα)

 • Εργαστήρια – Βιομηχανίες κατασκευής επίπλων κατά παραγγελία

 • Κοπές αλουμίνιου για μικρές βιομηχανίες και αντικείμενα για κατασκευή αεροσκαφών

 • Βιομηχανίες ελασμάτων

 • Βιομηχανίες γυαλιού

 • Βιομηχανίες χαρτιού και χαρτονιών

 • Βιομηχανίες πλαστικού


Στον τομέα βελτιστοποίησης οι λύσεις προορίζονται για:


 • Κοπές μικρού αριθμού τεμαχίων, περιοδικές ή συνεχείς σαν παροχή υπηρεσιών ή για προσωπική χρήση.

 • Βιομηχανική γραμμή παραγωγής μεγάλων φύλλων και λειτουργία κοπών για μεγάλου μεγέθους απαιτήσεις.

 • Οποιαδήποτε λύση μεταξύ αυτών των δύο ακραίων καταστάσεων.


Το ARDIS παρουσιάζει λύσεις σύμφωνα με τον εξοπλισμό κοπών της μηχανής:


 • Κοπή με δισκοπρίονο καθέτου πάνελ, ολίσθηση οριζόντιου δισκοπρίονου.

 • Μονοαξονικά δισκοπρίονα, δισκοπρίονα δυο αξόνων (γωνιακά δισκοπρίονα ).

 • Ανεξάρτητες ή ενσωματωμένες φρέζες.

 • Ειδικά σχεδιασμένες μηχανές ή συνδυασμοί για κοπή μεγάλης ποσότητας, με ή χωρίς αυτόματη φόρτωση και συσσώρευση.

 • Κανονικού όγκου κοπή, όμως με ταχύτερη απόδοση κοπής.

 • Κοπτικά εργαλεία γκιλοτίνας και γωνιακά κοπτικά εργαλεία.

 • Κοπή με χρήση προβολών ύδατος και πλάσματος, προκαθορισμένες λύσεις για διάτρηση και ροκάνισμα.

 • Οποιουδήποτε τύπου οριζόντιες κοπές για γυαλί, χειροκίνητα ή τελείως αυτόματα.


Οι πολυσύνθετες δυνατότητες της βελτιστοποίησης ARDIS
μπορούν να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε απαίτηση εμφανίζεται
στον τομέα της βελτιστοποίησης κοπής.Αποδοτικότητα, υψηλή αξιοπιστία και σύντομοι χρόνοι παράδοσης, ευρύτερες σειρές προϊόντων και πελατών άρα και πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις, αυτές είναι ουσιαστικά οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται από κάθε οργάνωση σήμερα. Αλλά πως μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο σε αυτήν την περίπτωση;
Τελικά, όλα αυτά απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης. Αλλά οδηγούν σε μια πιο σύνθετη διαδικασία παραγωγής.Αυξήστε τα κέρδη της εταιρείας σας χρησιμοποιώντας τεχνολογία βελτιστοποίησης ARDIS High-End.
Για επιχειρήσεις με μία ποικιλία μη τυποποιημένων προϊόντων και πολλών ειδικών κατασκευών, η βελτιστοποίηση του ARDIS ενσωματώνεται πλήρως. Το ARDIS θα πάρει τα στοιχεία που προέρχονται από το αντίστοιχο λογισμικό διαχείρισης της εταιρείας και θα στείλει πίσω τα αποτελέσματα κοπής (χρόνος κοπής, φύλλα που χρειάζονται, τεμάχια που θα κοπούν, υπόλοιπα, παραγωγές και άλλους υπολογισμούς…)Για εταιρείες που χρησιμοποιούν MRP ή ERP, η βελτιστοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός IPC (Inter Process Communication) συστήματος υποστήριξης πρωτόκολλου, δηλ. να διαχειριστεί το ARDISμέσω του αρχικού λογισμικού.
Ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής

Το ARDIS διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία των τεμαχίων με τα στοιχεία της διαδικασίας κατασκευής τους. Αυτά μπορούν να ταξινομηθούν, να φιλτραριστούν και να διαχειριστούν προκειμένου να μεταδοθούν σωστά στο κάθε κέντρο εργασίας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να τυπωθούν, να εξαχθούν και να συγχρονιστούν με τις μηχανές που συνδέονται on-line και με εκτυπωτές ετικετών και barcodes.Το ARDIS χρησιμοποιείται για να παρέχει στοιχεία για όλες τις λειτουργίες. Για τις βιομηχανικές γραμμές παραγωγής υπάρχει μια ευρεία βάση εφαρμογών όπου τα τεμάχια (πχ. τα συρτάρια μίας κουζίνας) κόβονται σαν σύνολο, συγκολλούνται τα περιθώρια τους, επανακόβονται και γίνεται το τρύπημα τους χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις και σε μεγάλες ταχύτητες.
Σχεδίαση προϊόντων

Η βελτιστοποίηση του ARDIS είναι μια εφαρμογή, πλήρως δομημένη σε modules. Υπάρχουν έξι βασικά πακέτα βελτιστοποίησης και πάνω από 80 διαφορετικά modules ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής. Οποιαδήποτε μικρότερη έκδοση μπορεί να αναβαθμιστεί σε υψηλότερο επίπεδο. Οποιαδήποτε στιγμή μια έκδοση μπορεί να επεκταθεί ή να προσαρμοστεί με ένα πρόσθετο module.Η βελτιστοποίηση μπορεί να γίνει με κριτήριο την απόδοση του υλικού, το κόστος των υλικών, το κόστος της κοπής ή με συνδυασμό της τιμής του υλικού και του κόστους κοπής.Το ARDIS επιπλέον μπορεί να υπολογίσει και να βελτιστοποιήσει ως προς το καλύτερο μέγεθος φύλλων (ακόμα να καθορίσει νέα φύλλα αυτόματα) και στην περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει περισσότερες τεμαχιστικές μηχανές, να επιλέξει την πιο κατάλληλη για να εκτελέσει την κοπή.
Σύνδεση με εξαρτήματα κοπής

Όσον αφορά τις τεμαχιστικές μηχανές, εάν το κέντρο ελέγχου της μηχανής μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικές εφαρμογές (να λαμβάνει δεδομένα από μία εξωτερική εφαρμογή), τότε σίγουρα θα υπάρχει μία διασύνδεση (post-processor) με το ARDIS .Οι συνδέσεις είναι κοινές στα αξονικά πριόνια και στα κοπτικά εργαλεία γκιλοτίνας. Έτσι με το λογισμικό ARDIS μπορείτε με μία βελτιστοποίηση να πληροφορήσετε με δεδομένα μια ή και περισσότερες μηχανές ίδιας ή διαφορετικής μάρκας ή ακόμα και διαφορετικούς τύπους μηχανών.Για ειδικές κατεργασίες, το ARDIS έχει αναπτύξει συνδέσεις για οριζόντια και κάθετα δισκοπρίονα όπου είναι ελεγχόμενοι όλοι οι άξονες.

Οι κάθετες λύσεις του ARDIS στοχεύουν σε οποιοδήποτε μέγεθος επιχείρησης.


Ardis1
ardis2
Back to content